Beschrijving

Door opgetreden lekkages aan de oude ondergrondse leidingen werd Shell Rheinland Raffinerie in Wesseling, door de Duitse overheid, verplicht om alle ondergrondse leidingen van hun Tank Farm 211 in Wesseling, door bovengrondse leidingen te vervangen.  Voor dit “Rohöhlring Project“ heeft Frijns Industrial GmbH in totaal 15 stuks Leidingbruggen en honderden zgn. „Sleepers” geleverd en gemonteerd voor de nieuwe, 2 km lange, Ringleiding DN600.

Specificaties

De leidingbruggen werden allemaal in hun geheel, tot 32 m lengte, vanuit Valkenburg per speciaal transport aangeleverd en met zware kranen gemonteerd. Daarnaast werden er nog een tiental bordessen, met kooiladders en leuningen en een aantal trappen geleverd en gemonteerd. In totaal ca. 550 ton staalconstructie.  Vanwege de door de overheid opgelegde deadline voor de sanering, werd dit in zeer korte tijd gerealiseerd en dat bovendien zonder ongevallen of zelfs maar incidenten.